Axbergs Områdesgrupp...

Vad är Axbergs områdesgrupp?

I Örebro kommun finns 8 områdesgrupper som representerar föreningsliv och civilsamhälle i kommunens olika delar.

En av dessa områdesgrupper är Axbergs  områdesgrupp som representerar Bettorp–Lillån–Hovsta–Ölmbrotorp.

Under en tid var Axberg en kommundel med kommundelsnämnd och kommundelskontor i Hovsta och därmed lokal kommunal närvaro. När detta förändrades fanns behovet av samlade lokala röster från kommunens olika delar kvar.

Som ett svar på detta behov bildades Axbergs områdesgrupp år 2008 för att bevaka områdets intressen inte minst med anledning av den översiktsplan för Örebro kommun som då skulle fastställas.
Idag består gruppen av ett antal föreningar som representerar olika ålders- och intressegrupper och täcker en ganska stor del av medborgarna i området. Syftet med gruppen är att skapa en gemensam plattform för frågor av intresse för området, att vara ett samtalsforum där frågor kan diskuteras och medborgardialog föras och att aktivt påverka frågor som gäller utvecklingen i Axberg.

Axbergs områdesgrupp har i likhet med de andra områdesgrupperna avtal med
kommunens Kultur- och fritidsförvaltning. Gruppen sammanträder 4 gånger per termin
och diskuterar gemensamma frågor ofta med närvaro av representanter för kommunen
eller andra aktuella institutioner och myndigheter. På dagordningen har påverkansfrågan dominerat framförallt vad gäller trafiksituationen, konstgräsplanen vid Lillåvallen samt utveckling av ett gemensamt centrum för området med handel, service och mötesplatser. Alla är välkomna att höra av sig med frågor av gemensamt intresse som gäller
Bettorp–Lillån–Hovsta–Ölmbrotorp.

Vid frågor kontakta Samordningsgruppen:
Göran Sturve, Ordförande, 070 209 87 74, g.sturve@gmail.com
Solweig Magnusson, 070 260 94 66, solweig.magnusson@telia.com
Bosse Melkersson, 070 699 68 10. bo.melkersson@telia.com

Du har också möjlighet att kontakta Samordningsgruppen med synpunkter m.m. via formuläret nedan....

Axberg en naturlig del av Örebro kommun

Kontaktformulär....

 
 
 
 

2019-11-11

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera