Kära ledamöter i Axbergs områdesgrupp

Axplock från ett annorlunda år.

Vid det här laget har vi nog tröttnat på att höra att vi lever i en annorlunda tid. Vår förhoppning är dock att läget ska normaliseras så att vi snart kan fungera som vanligt - men med nya lärdomar. Säkerligen har vi i de olika föreningarna anpassat vår verksamhet efter rådande situation.

Som områdesgrupp har vi också tvingats anpassa oss. Två sammanträden har vi haft, den 6 februari och 24 augusti och samordningsgruppen har träffats flera gånger under året. De rapporter vi inväntar dröjer men vi ser fram emot att gemensamt få ta del av och diskutera svaren. Det gäller resultatet från trygghetsvandringen, ÅVS-studien och våra synpunkter på utvecklingsplaner för vårt område med anledning av detaljplanen för utbyggnad av södra Bettorp (länk till dokumentet).

Under året har vi kunnat leverera synpunkter på de ärenden vi väntar svar på. Dessutom har vi med Bosses hjälp bland annat publicerat resultatet av en enkätundersökning och sammanställningen av trygghetsvandringen på vår hemsida till Trygghetsvandringen....  Där finns också samlat ett flertal protokoll, dokument och rapporter av intresse. 


Händer i Axberg under kommande år..

Glädjande nog noterar vi att det händer en del i Axberg. Nya bostäder, flera boenden och nya grannar ger ökat underlag för handel och service. Nytt församlingshem och församlingsexpedition i Lillån är under byggnation, paddel och gym i Lillån center är snart klart för invigning - och en ”livsmedelskiosk” har placerats på Kåvivägen.

Under hösten lämnade Per-Åke Sörman sitt uppdrag som kommunalråd med ansvar för civilsamhällesfrågor och ny kontaktperson i kommunledningen ska utses. Nyligen valdes ledamöter till det Samverkansråd som är bryggan mellan kommunledningen och civilsamhället. Inbjudan att teckna samverkansavtal med kommunen för föreningar står öppen. Örebro föreningsråd är också öppet för föreningar som önskar bli medlemmar. Mera information om allt detta går att läsa på kommunen hemsida. Länk till: Örebro Kommun - Samverkan...med det civila samhället”.  


Nytt år med förhoppning om nya möjligheter!

Viktigt!  På hemsidan "Aktiviteter under år 2021. vad tycker du... har Du och Din förening nu möjlighet att notera önskemål och förslag på frågor som gäller vårt gemensamma påverkans- och gemenskapsarbete.

 

Tyvärr har vi inte möjlighet att mötas till en festlig årsavslutning med pepparkakor, glögg och julstämning men vi får se fram mot det nya året i förhoppning om att vi ska kunna ses igen ”in real life” alternativt digitalt.  Information om tid och form för ett första möte 2021 kommer efter nyår. 

Med tillönskan om en riktigt God Jul!

Göran

Sammanställning av genomförda aktiviteter under år 2020

Frys byggplanerna för södra Bettorp!

Skäl för synpunkter på frysning av byggplaner är dels behovet av underhåll av infrastruktur och frågor rörande prioritering av implementering av byggplaner enligt nedanstående.

Ett flertal artiklar i pressen och reportage i media har lagt i dagen det eftersatta underhållet av viktiga funktioner i kommunen vilket allt mera drabbar oss medborgare i olika delar av kommunen. Sammanställningen av synpunkter från den trygghetsvandring som Axbergs områdesgrupp nyligen genomfört och lämnats till Tekniska nämnden understryker brister och behov av underhåll. Fortsatt expansion och nybyggnad måste ställas i proportion till underhållsplaner för befintliga områden där skattebetalande medborgare bor.

Läs hela dokumentet som skickats till Programnämnden för Samhällsbyggnad...

Det har nog inte undgått någon att vi haft en annorlunda vår och sommar då det mesta i planerings och genomförandearbete pausat eller varvat ner. Här kommer en rapport angående de frågor vi lyft och de svar vi inväntat. Allt har inte stått stilla! Här följer några glimtar från sommarperioden. Ni har säkert flera att bidra med när vi ses!


Samordningsgruppen har haft ett flera avstämningstillfällen under 2020.


EST-rapporterna under sommaren har visat att viss skadegörelse förekommit på skolor i Lillån och Hovsta men framförallt vid på Kårsta golfklubbs byggnader och mark.


Kommunens områdesgrupper. Ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågor har varit Per-Åke Sörman som lämnar sitt uppdrag under hösten. Vi avvaktar information om vem som får det ansvarsområdet.  Vi som är samordnare för Adolfsbergs områdesgrupp och Axbergs områdesgrupp har tagit initiativ till ett möte den 7 september med samtliga sju områdesgruppsansvariga för att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma frågor.


Lillån center. Etablering av padelhallar både utvändigt och invändigt och gym i ”coopfastigheten” vid Lillån center pågår.


Detaljplan Kumla 1:27, Hovsta. Godkänd för byggnation. På fråga när byggnation skall påbörjas har stadsbyggnadskontoret svarat ”att det inte är högprioriterat område”. 


Reträttspår. Trafikverket har informerat om att arbetet med installation av s.k. reträttspår vid Hovsta station är slutfört och att installationen är gjord på befintligt och sanerat banområde.


ÅVS-studien. (åtgärdsvalsstudien angående trafiksäkerhet)  Mikael Alm från Trafikverket och Ingela Berndt från kommunen har svarat att sammanställningen av den omfattande analysen fortsätter fram till 31 oktober. Fokus ligger på situationen vid norrplan men omfattar även andra delar. Arbetsgruppen sammanträder den 25 augusti och återkommer med vidare besked.


Trygghetsvandring . Tidigare försök till planering av trygghetsvandring med deltagande från kommunen visade sig inte möjlig att genomföra. Ny förfrågan har gått till tekniska nämndens kontaktperson. Svar inväntas inom kort.

 

Göran Sturve, Ordförande

Publicerad 2020-12-10

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera