Dokumentation

Minnesanteckningar från workshop, Åtgärdsvalsstudie E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro, 2019-11-07...

Åtgärdsvalsstudie E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro

Brister och behov inom det aktuella utredningsområdet har inhämtats från flera håll.

  • Arbetsgruppen genomförde under augusti 2019 ett platsbesök och under processens gång har

    brister och behov utretts löpande av arbetsgruppen.

  • En workshop genomfördes i september 2019 där flera intressenter fick möjlighet att peka ut

    brister och behov.

  • Inkomna synpunkter som kommit separat från intressenter som inte hade möjlighet att medverka

    vid workshop.

Minnesanteckningar workshop nr 2, Åtgärdsvalsstudie E18/E20 och väg 50, 2019-11-30
Brister och behov...

Mikael Alm (Trafikverket) som är projektledare för åtgärdsvalsstudien öppnade mötet och hälsade välkommen.

Anna Persdotter från Ramboll stöttar som processledare och höll i workshopen.

Projektets arbetsgrupp presenterade sig och sedan fick varje deltagare presentera sig kort med namn, organisation och roll.

Klicka här: Länk till dokumentet...

Workshop

Axberg en naturlig del av Örebro kommun

2019-12-06

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera