Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Lions finns i 206 länder och geografiska områden och har 1,4 miljoner medlemmar, vilket gör den till en av världens största hjälporganisationer.
I Sverige finns 500 klubbar med ca. 13 000 medlemmar.

Lions medlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år. Det finns inga gränser för Lions.
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/närområde. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka
inriktningen på hjälparbetet.

Lions är politiskt och religiöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Några exempel där Lions finns med:
• Aktiviteter för funktionshindrade
• Utbildning kring anti-drogverksamhet i skolor m.m.
• Lions Cancerforskningsfond med inriktning på

Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska

Sjukhuset i Uppsala.


• Lions har ett världsomspännande program för synvård, där över 30 miljoner människor har hjälpts, Sight First, som motverkar blindhet, som kan botas. Över 30 miljoner människor har hjälpts…

• Diabetesläger samt läger med ungdomsutbyte med ungdomar från hela världen görs löpande.

• Ser till att tält tas fram och läggs i beredskapslager i Sverige som kan sändas ut med kort varsel till drabbade områden.

• Samlar in medel till Katastroffonden och kan omsättas där de behövs för snabba hjälpinsatser.

Alla insamlade medel går till ändamålet!

Lions organisation och administration betalas helt av medlemmarna.


Lions – Lillån
Vi är för närvarande 16 medlemmar som har månadsmöten den 1:a måndagen i varje månad, förutom juli och augusti. På dessa möten uppdaterar vi oss om bl.a. kommande aktiviteter och vad som händer inom Lions, där social samvaro och hög trivselnivå är prioriterad samt att alla bidrar med sitt kunnande, efter sin förmåga, som är ett genomgående motto.


Vi bidrar med hjälp till behövande föreningar i närområdet
• Vi delar ut stipendier till ungdomar m.m.
• Vi samlar in använda glasögon till Sight First-programmet
• Vi deltar i den årligen återkommande Världens Barn-insamlingen


Kontakter till Lions i Lillån:
Hemsidan: www.e-clubhouse.org/sites/lillano/
e-postadress: lionslillano@gmail.com


Vill du veta mera om Lions i Sverige, så finns vi på hemsidan: www.lions.se


Välkommen att stödja Lions i Lillån, vi behöver dig!

Lions Örebro - Lillån

Axberg en naturlig del av Örebro kommun

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera