SPF Seniorerna, Axberg-Ervalla

SPF Seniorerna Hovsta, Ervalla

Axberg en naturlig del av Örebro kommun