Händelser, notiser m.m....

Alla örebroare har inte gång och cykelavstånd till affären
– då kan bussen vara ett alternativ

I kommunens styrdokument ”Miljöprogram för Örebro kommun” och ”Trafikprogram för Örebro kommun” framhålls och understryks vikten av att skapa förutsättningar för medborgarna att gå, cykla eller resa kollektivt. Miljöprogrammet skriver angående hållbart resande ”att flera resor sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Arbetspendling med cykel, tåg och buss ska underlättas”. Tyvärr är resultatet av prishöjning och borttagande av 3-timmarsförmånen att de lovvärda målen fått motsatt effekt eftersom de som har möjlighet i stället väljer bilen med de problem som detta medför i den alltmer förtätade staden.  Många av oss medborgare som bor utanför stadens centrum har inte möjlighet att varken gå eller cykla till de platser där service och handel erbjuds och hade med fördel tagit bussen vilket tyvärr många väljer bort. 


Att en prisjustering kan vara nödvändig är förståeligt men en prishöjning från 21 till 48 kronor för en ibland nödvändig bussresa är fullständigt oskälig. Vi instämmer i den kör av röster som påpekat de negativa konsekvenser ändringen fått både för den enskilda medborgaren och synnerhet för de som har längre resväg och har en begränsad ekonomi men i en förlängning också för kommunen som vill framstå som en medborgarvänlig kommun. 


Vi yrkar på att beslutet ändras och att 3-timmarsregeln snarast återinförs. Dessutom önskar vi klarhet i frågan om varför inte Smart Prio-systemet (Molnbaserad och anpassningsbar lösning för prioritetsbegäran i trafiksignaler) fullföljts samt att det exklusiva förslaget om snabbussar i centrum läggs på is, att det befintliga bussnätet utvecklas och att bussresande stimuleras för att bidra till större måluppfyllelse för en medborgar- och miljövänlig kommun.


För Axbergs områdesgrupp

Göran Sturve, Björn Nyman, Bo Melkersson, Lennart Lindkvist, Solweig Magnusson


Axberg är ett relativt vidsträckt område i kommunens norra del. Axbergs områdesgrupp representerar civilsamhället i området och omfattar ett 20-tal föreningar från Bettorp i södra delen till Ölmbrotorp i norr. 

Hovsta är sluthållplatsen för stadstrafikens linje 5 och enligt tidtabellen ungefär 30 minuters bussresa till centrum och för boenden i Ölmbrotorp gäller något kortare tid med buss 314 till resecentrum.  Sedan 6 år då den dåvarande Coopfastigheten i Lillån såldes och kommunen avhände sig möjligheten att förvärva fastigheten som enligt stadsplanen var och är ”centrum och handelsområde” har medborgarna i de områden som nämnts förlorat närheten till bland annat livsmedelsaffär, apotek, uttagsautomat och annan service. Konsekvensen av detta blev att många tvingats göra sina inköp vid Boglundsängen eller i centrum vilket innebär problem för många. Genom att möjligheten att använda 3-timmarsförmånen kunde dock många hinna göra sina inköp, göra läkar- och tandläkarbesök, göra kortare besök på bibliotek eller besöka släktingar och vänner och hinna ta en fika med en kompis och uträtta andra viktiga ärenden. Denna möjlighet är nu borttagen. Lågpriskortet löser inte problemet för många inte minst pensionärer eftersom många aktiviteter i olika föreningar och besökstider sker på eftermiddagstid och inte gynnas av den begränsade tid lågpriskortet omfattar. Ett dåligt alternativ för den ökande grupp som bäst behöver anlita kollektivt färdmedel. 

Axberg en naturlig del av Örebro kommun

2020-02-16

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera