Rapport från sommarperioden 2020

Det har nog inte undgått någon att vi haft en annorlunda vår och sommar då det mesta i planerings och genomförandearbete pausat eller varvat ner. Här kommer en rapport angående de frågor vi lyft och de svar vi inväntat. Allt har inte stått stilla! Här följer några glimtar från sommarperioden. Ni har säkert flera att bidra med när vi ses!


Samordningsgruppen har haft två avstämningstillfällen den 4 maj och 13 augusti.


EST-rapporterna under sommaren har visat att viss skadegörelse förekommit på skolor i Lillån och Hovsta men framförallt vid på Kårsta golfklubbs byggnader och mark.


Kommunens områdesgrupper. Ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågor har varit Per-Åke Sörman som lämnar sitt uppdrag under hösten. Vi avvaktar information om vem som får det ansvarsområdet.  Vi som är samordnare för Adolfsbergs områdesgrupp och Axbergs områdesgrupp har tagit initiativ till ett möte den 7 september med samtliga sju områdesgruppsansvariga för att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma frågor.


Lillån center. Etablering av padelhallar både utvändigt och invändigt och gym i ”coopfastigheten” vid Lillån center pågår.


Detaljplan Kumla 1:27, Hovsta. Godkänd för byggnation. På fråga när byggnation skall påbörjas har stadsbyggnadskontoret svarat ”att det inte är högprioriterat område”. 


Reträttspår. Trafikverket har informerat om att arbetet med installation av s.k. reträttspår vid Hovsta station är slutfört och att installationen är gjord på befintligt och sanerat banområde.


ÅVS-studien. (åtgärdsvalsstudien angående trafiksäkerhet)  Mikael Alm från Trafikverket och Ingela Berndt från kommunen har svarat att sammanställningen av den omfattande analysen fortsätter fram till 31 oktober. Fokus ligger på situationen vid norrplan men omfattar även andra delar. Arbetsgruppen sammanträder den 25 augusti och återkommer med vidare besked.


Trygghetsvandring . Tidigare försök till planering av trygghetsvandring med deltagande från kommunen visade sig inte möjlig att genomföra. Ny förfrågan har gått till tekniska nämndens kontaktperson. Svar inväntas inom kort.

 

20200816 Göran

ordf

Axberg en naturlig del av Örebro kommun

Publicerad 2020-08-18

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies (kakor). Kakorna är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Kakorna hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Ta reda på mer om kakor-cockies....
Acceptera